ВСП “Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України”


До складу відокремленого структурного підрозділу “Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ “Дніпропетровський обласний лабораторний центр центр Міністерства охорони здоров’я України” входять:

 1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень.
 2. Санітарно-гігієнічна лабораторія.
 3. Відділення організації епідеміологічних досліджень.
 4. Мікробіологічна лабораторія.
 5. Відділення дезінфектології.
 6. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал.

Метою діяльності ВСП “Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ Міністерства охорони здоров’я України” є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в межах Апостолівського та Софіївського районів.

Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування  проводяться Підрозділом за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення Дніпропетровської області на 2017 рік,  затвердженого Заступником міністра з питань європейської інтеграції, а також позапланово в установленому законодавством порядку.

Для досягнення мети ВСП “Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” здійснює такі основні види діяльності:

 1. Мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження;
 2. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини;
 3. Дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
 4. Діяльність, пов’язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

ВСП “Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” здійснює за плату інші види діяльності, які не є основними. До вказаних видів діяльності належать:

 1. Проведення лабораторних та інструментальних досліджень шкідливих факторів в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в т.ч. виробничого призначення, діагностичні дослідження;
 2. Дослідження шкідливих факторів виробничого середовища для цілей атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
 3. Проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
 4. Проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 5. Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення мікробіологічних, санітарно-гігієнічних та інших видів досліджень;
 6. Проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами.

ВСП “Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” виконує роботи та надає послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з їх основним видом діяльності, для фізичних і юридичних осіб за плату згідно з законодавством.

Основними завданнями та напрямками діяльності ВСП “Апостолівський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” є:

 • проведення лабораторних досліджень та інструментальних вимірів;
 • участь у заходах щодо охорони території України від занесення та поширення особливо-небезпечних (у тому числі карантинних) інфекційних хвороб;
 • дослідження розповсюдження інфекційних хвороб масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, в тому числі, з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження, біоматеріалу та об’єктів зовнішнього середовища;
 • дослідження стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
 • моніторинг за станом запровадження і удосконалення інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах та осередках інфекційних захворювань;
 • обслуговування населення у сфері санітарного та епідемічного благополуччя, шляхом надання йому платних послуг, відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних хвороб;
 • участь у заходах соціально-гігієнічного моніторингу об’єктів довкілля та життєдіяльності людини (питної води, води водоймищ, атмосферного повітря) у населених пунктах області з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження;
 • післядипломна підготовка та професійний розвиток кадрів;
 • сприяння зв’язку наукової теорії та практики з метою активізації науково-практичної роботи спеціалістів лабораторних центрів України;
 • якісне та кількісне розширення роботи лабораторій, впровадження нових та удосконалення існуючих методів дослідження, розширення переліку досліджень, які виконуються лабораторіями;
 • поглиблення системних знань про санітарне та епідемічне благополуччя населення, шляхом проведення різних форм навчання, видання методичних, інформаційних та інших видань, брошур, тощо.

 14.09.2017

Print Friendly, PDF & Email