ВСП«Васильковський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»


03.01.2013р. на базі Васильківської райсанепідстанції було створено Відокремлений структурний підрозділ «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр ДСЕСУ України», який в серпні 2016 року реформовано в Відокремленого структурного підрозділу «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України.

Метою діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр» МОЗ України є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в межах Васильківського та Покровського районів, на які поширюється його діяльність.

Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, а також позапланово в установленому законодавством порядку.

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності:

– мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження;

– виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини;

– дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;

– здійснює медичний контроль за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров’я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;

– забезпечує проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації.

Підрозділ має право здійснювати за плату інші види діяльності, які не є основними. До вказаних видів діяльності належать:

– проведення лабораторних та інструментальних досліджень шкідливих факторів в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в т.ч. виробничого призначення, діагностичні дослідження;

– дослідження шкідливих факторів виробничого середовища для цілей атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

– проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;

– проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;

– навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення мікробіологічних, санітарно-гігієнічних та інших видів досліджень;

– проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами;

– підрозділ має право виконувати роботи, надавати послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з їх основним видом діяльності, для фізичних і юридичних осіб за плату згідно з законодавством;

– підрозділ створює належні умови для праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

11.09.2017

Print Friendly, PDF & Email