ВСП “Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України”


ВСП “Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” здійснює свою діяльність  за територіальним принципом і поширюється на місто Кривий Ріг, Криворізький та Широківський райони Дніпропетровської області. Підрозділ не є юридичною особою та має організаційно-правову форму філії. Завідувач ВСП – Черянєва Тамара Анатоліївна, яка діє на підставі Довіреності.

Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, наказами МОЗ України, статутом, положенням.

Метою діяльності Підрозділу є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань  у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій. Лабораторні та інструметальні дослідження і випробування для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться Підрозділом за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів.

Для досягнення мети Підрозділ здійснює такі основні види діяльності:

  • мікробіологічні,вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, токсикоголо-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров`я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, грунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження
  • виявлення причинно-наслідкових зв`язків між станом здоров`я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини;
  • дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радійаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
  • діяльність, пов`язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, становленому чинним законодавством України.

Підрозділ має право здійснювати за плату інші види діяльності, які не є основними, до яких належать:

  • проведення лабораторних та інструментальних досліджень шкідливих факторів в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в т.ч. виробничого призначення, діагностичні дослідження;
  • дослідження шкідливих факторів виробничого середовища для цілей атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
  • проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров`я;
  • проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
  • навчання на робочих місцях фахівців лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших видів досліджень;

проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами.

14.09.2017

Print Friendly, PDF & Email