ВСП “Нікопольський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровький обласний лабораторний центр МОЗ України»


ВСП «Нікопольський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний  центр МОЗ України» підпорядковується у своїй діяльності Державній установі «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  МОЗ України». Діяльність підрозділу здійснюється за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області і поширюється на м. Нікополь, м. Покров та Нікопольський район Дніпропетровської області. Місцезнаходження підрозділу: 53207, Дніпропетровська  область, м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд.26-а.

Підрозділ здійснює свою діяльність від імені Центру в межах повноважень, встановлених положенням та довіреністю, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України по загальному та спеціальному фондах, а також інші рахунки, печатку зі своїм найменуванням, власні бланки та інші реквізити.

До структури ВСП входять: відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень, відділення організації епідеміологічних досліджень, відділення дезінфектології, санітарно-гігієнічна лабораторія, мікробіологічна лабораторія, адміністративно — управлінський та допоміжний персонал. Безпосереднім керівником ВСП є завідувач ВСП.

Метою діяльності Підрозділу є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного  благополуччя населення в межах адміністративних територій, на які поширюється його діяльність. В разі виробничої необхідності керівником Центру може бути прийняте рішення щодо розповсюдження діяльності Підрозділу за межі адміністративної території, на яку поширюється його діяльність, але виключно в межах території, на яку поширюється діяльність Центру.

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності: мікробіологічні,паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об’єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків  між станом здоров’я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини. Дослідження розповсюдження інфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів. Діяльність пов’язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підрозділ має право здійснювати за плату інші види діяльності, які не є основними.

14.09.2017

Print Friendly, PDF & Email