ВСП «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України”.


В серпні 2016 року реформовано  ВСП «Першотравенського міськрайонного  відділу лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України.

З метою оперативного виконання покладених завдань та економії матеріальних ресурсів при відділі було створено Межівське районне лабораторне відділення.

Метою діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Першотравенський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України” є забезпечення проведення  лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в межах м.Першотравенська, Петропавлівського та Межівського районів.

Лабораторні та інструментальні дослідження  і випробування проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, а також позапланово в установленому законодавством порядку

До структури підрозділу входять наступні відділення:

 • відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень;
 • санітарно-гігієнічна лабораторія;
 • відділення організації епідеміологічних досліджень;
 • мікробіологічна лабораторія;
 • відділення дезінфектології.

Санітарно-гігієнічна та мікробіологічна лабораторії  атестовані на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду у сфері охорони здоров’я ( свідоцтво про атестацію № 161/14  від 30.07.2014  року).

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності:

 • мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об’єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження.
 • виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини.
 • дослідження розповсюдження інфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів.
 • діяльність, пов`язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підрозділ  виконує роботи та надає  послуги , що не відносяться до адміністративних та пов’язані з його основним видом діяльності,  для фізичних та юридичних осіб за плату згідно з законодавством:

 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень шкідливих факторів в довкіллі (атмосферне повітря, вода, грунт), будівлях, спорудах, на територіях, в т.ч. виробничого призначення, діагностичні дослідження;
 • дослідження шкідливих факторів виробничого середовища на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
 • проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров`я;
 • проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 • навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення мікробіологічних, санітарно-гігієнічних та інших видів досліджень.

 15.09.2017

Print Friendly, PDF & Email