ВСП “Царичанський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ “Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України”


Відокремлений структурний підрозділ «Царичанський міжрайонний відділ лабораторних досліджень» створений на базі бувшої Царичанської райСЕС в результаті ліквідації Царичанської, Петриківської, Магдалинівської райСЕС.

До складу відокремленого структурного підрозділу “Царичанський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ “Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України” входять:

 1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень.
 2. Санітарно-гігієнічна лабораторія.
 3. Відділення організації епідеміологічних досліджень.
 4. Мікробіологічна лабораторія.
 5. Відділення дезінфектології.
 6. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал.

Пріоритетними завданнями в забезпеченні епідемічного благополуччя для лабораторного центру згідно Статуту установи являються вивчення поширення інфекційних хвороб (тобто робота у вогнищах, моніторинг інфекційної захворюваності і так далі), організація і проведення дезінфекційних заходів, проведення мікробіологічних, паразитологічних досліджень.

Царичанський міжрайонний відділ лабораторних досліджень здійснює санітарно-хімічні, токсикологічні, бактеріологічні та паразитологічні дослідження питної води, води водоймищ, грунту, продуктів харчування ( в тому числі овочів та фруктів на нітрати, солі важких металів), повітря виробничих приміщень, атмосферного повітря, шуму, мікроклімату, освітлення, гігієнічне навчання працівників, які відносяться до декретованої групи, змивів з предметів навколишнього середовища на наявність бактерій групи кишкової палички (БГКП) та патогенну мікрофлору; дезінфекційні, дератизаційні, дезінсекційні роботи.

Санітарно-гігієнічна  та мікробіологічна лабораторії атестовані на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я,свідоцтво про атестацію № 02/17  від 08.09.2017 року та №03/17 від 08.09.2017 року. Мікробіологічна лабораторія має дозвіл обласної режимної комісії на право роботи з мікроорганізмами III-IV групи від 30.04.2013 року № 28-13. Лабораторії виконують санітарно-епідеміологічний контроль з метою збереження та захисту здоров’я населення шляхом забезпечення достовірних та об’єктивних досліджень об’єктів навколишнього середовища, в т.ч. контроль за якістю продовольчої сировини та харчових продуктів, повітря робочої зони та ін.

Основними завданнями та напрямками діяльності ВСП “Царичанський міжрайонний ВЛД ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” є:

 • проведення лабораторних досліджень та інструментальних вимірів для цілей державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • участь у заходах щодо охорони території України від занесення та поширення особливо-небезпечних (у тому числі карантинних) інфекційних хвороб;
 • дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, в тому числі, з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження, біоматеріалу та об’єктів зовнішнього середовища;
 • дослідження стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
 • моніторинг за станом запровадження і удосконалення інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах та осередках інфекційних захворювань;
 • обслуговування населення у сфері санітарного та епідемічного благополуччя, шляхом надання йому платних послуг, відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних хвороб;
 • участь у заходах соціально-гігієнічного моніторингу об’єктів довкілля та життєдіяльності людини (питної води, води водоймищ, атмосферного повітря) у населених пунктах області з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження;
 • сприяння зв’язку наукової теорії та практики з метою активізації науково-практичної роботи спеціалістів МОЗ України;
 • якісне та кількісне розширення роботи лабораторій, впровадження нових та удосконалення існуючих методів дослідження, розширення переліку досліджень, які виконуються лабораторіями;

Перелік показників, на які проводить дослідження відокремлений структурний підрозділ «Царичанський міжрайонний відділ лабораторних досліджень» відповідає вимогам діючого законодавства.

Лабораторні дослідження здійснюються за бюджетні кошти при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу на об’єктах , а також на договірній основі з суб’єктами господарювання різних форм власності.

Замовник подає заяву на ім’я керівника відділу, до якої додаються наступні документи:

 1. Загальний обсяг замовлених досліджень у разі великого обсягу досліджень;
 2. Документ, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта господарювання, або посвідчення особи (для фізичних осіб);
 3. Свідоцтво платника податку на додану вартість або платника єдиного внеску (для юридичних осіб);
 4. Бухгалтерська довідка про банківські реквізити (для юридичних осіб);
 5. Нормативна чи нормативно-технічна документація на продукцію (у разі дослідження продукції).

Після попередньої оплати фахівцями відділу проводяться дослідження, вказані в заяві. Замовнику надаються протоколи досліджень із висновками щодо відповідності або невідповідності нормативно-технічній документації того чи іншого дослідження.

14.09.2017

 

Print Friendly, PDF & Email