ВСП «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»


Відокремлений структурний підрозділ «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень  ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»  було створено на базі Верхньодніпровської районної санітарно-епідеміологічної станції, яка почала свою діяльність у 1911 році. Організував санітарну службу Верхньодніпровського повіту Олександр Микитович Марзєєв – один  з основоположників санепідслужби України. У той час основним завданням санітарно-епідеміологічної служби була боротьба з інфекційними хворобами та епідеміями.

Відокремлений структурний підрозділ «Верхньодніпровський міськрайонний  відділ лабораторних досліджень  ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» було створено в ході реформування держсанепідслужби у  січні 2013 року шляхом об’єднання  санітарно-епідеміологічних служб Верхньодніпровського,  Кринчанського  районів та  м. Вільногірськ.

До складу Підрозділу входять:

  • адміністративно-управлінський та допоміжний персонал;
  • відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень;
  • відділення організації епідеміологічних досліджень;
  • відділення дезінфектології;
  • санітарно-гігієнічна лабораторія;
  • мікробіологічна лабораторія.

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності:

– мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження;

– виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та станом факторів середовища життєдіяльності людини;

– дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;

– медичний контроль за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров’я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;

– проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації.

Підрозділ має також  право здійснювати на договірній основі (по Прейскуранту затвердженому КабМіном України) всі вищезазначені види діяльності.

Особливу увагу фахівці ВСП «Верхньодніпровський  міськрайонний відділ лабораторних досліджень  ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» приділяють формуванню здорового способу життя, оздоровлення навколишнього середовища та умов праці, гігієнічного  виховання населення, особливо дітей та молоді.  На адміністративних територіях функціонує 234 дитячих та підліткових  установ.

Основним завданням є цілеспрямований лабораторний контроль як факторів навколишнього середовища, так і мікроклімату середовища перебування людей, а також мікробіологічний контроль якості питної води, продуктів харчування та навколишнього середовища.

На основі проведених лабораторно-інструментальних досліджень розробляються відповідні оздоровчі заходи та комплекс протиепідемічних і гігієнічних завдань.

В своїй діяльності ВСП «Верхньодніпровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» керується: Законом України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Положенням «Про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»,  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, чинним законодавством України з питань запобігання та протидії корупції, чинним законодавством України з питань державної політики у сфері обігу інформації, нормами з техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, цивільного захисту населення, Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України,  наказами директора  ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  МОЗ України».

14.09.2017

 

Print Friendly, PDF & Email